Бяла мряна

Бяла мряна (Barbus barbus) е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Достига дължина до 85 см. (рядко 1метър) и тегло 5-6кг. Малките рибки растат бързо – на около 3 или 4 години вече могат да се размножават, като за това време достигат до около 30 сантиметра. Тялото е покрито с дребни люспи За разлика от кротушката, бялата мряна има две двойки мустачки на муцуната си: едните са на краищата на устните(по-дълги), а другите на върха на муцуната(по-къси). Тези мустачета помагат на мряната да намира храната си. Мряната се храни на дъното, за което говори и насочената надолу уста. Бялата мряна е дънна, пасажна риба. Живее в течащи води с чакълесно-пясъчно покритие. Храни се с ларви и какавиди на водни насекоми, мекотели, водорасли и червеи. Живее 15-25 години. В района на с.Боженица 2016 година беше уловена 2,5 кг. бяла мряна и над 10 екземпляра между 1-2 кг.