Буков сечко

Буков сечко (Morimus Funereus)- е бръмбар от семейство Сечковци, срещащ се и в България. Тялото е тънко и издължено с размери 1,6 – 3,8 cm. Цветът на тялото е сивосин с четири черни петна на елитрите. Мъжкият е с по-дълги антени от самото тяло. Окраската му има защитна функция наподобявайки шарките на кората на бука, върху който често се намира.