Еленов рогач

Еленов Рогач (Lucanus Cervus)- Достигат до 7 см дължина. Като правило мъжките са доста по-големи от женските. Мъжките се отличават и с характерните си горни челюсти (мандибули), приличащи на рога, откъдето идва и названието на вида. При женските челюстите са нормални – значително по-къси.