ДЛС „Витиня“, гр.Ботевград

ДЛС “Витиня” е разположено в западната част на Стара планина, като седалището й се намира на едноименния проход. Ловното стопанство стопанисва горите и дивеча на площ от 21 579,9 ha. Основен вид дивеч е благородният елен, следван от сърната и дивата свиня. Има изградени две бази за интензивно развъждане и ползване на благороден елен, елен лопатар и муфлони, както и база за интензивно ползване на дива свиня, на обща площ 0т 550 ха. Отличните трофейни заложби привличат широк кръг от български и чуждестранни ловци, които посещават нееднократно стопанството. На територията на стопанството се намира и единственото стадо от тибетски якове в България, които също са обект на ловен туризъм.
ДЛС „Витиня” разполага с ловен дом, в който има пет самостоятелни двойни стаи, трапезария, ловен кът с камина и впечатляваща трофейна зала.
Любителите на планината могат целогодишно да посещават района на стопанството и да се възхищават на прекрасната природа на Старопланинската верига в западните и части. Международният туристически маршрут Ком-Емине, една част от който минава през територията на стопанството е притегателно място за любителите на екстремните спортове, маршрутните преходи, планинското колоездене и екотуризма. Организираните фото-сафарита са допълнителна атракция предлагана в стопанството.

Адрес: гр. Ботевград, ПК 2140, м.Витиня, пк 7

Телефон за контакт: 0723 98745

Уеб сайт:  http://www.dls-vitinia.szdp.bg/