НЧ „Никола Василев Ракитин 1890”, с.Трудовец

Народно читалище „Никола Ракитин 1890” е основано през 1890 год. под името „Извор”. През 1971 год. е преименувано на Никола Василев Ракитин- поет , роден в с.Трудовец.

През 1970 год. е построена новата сграда с изпълнител Главно управление на строителни войски – поделението в Ботевград. Строителството и обзавеждането е окончателно завършено през 1977 год. и открито на 16.12.1977 г.  от председателя на Държавния съвет  – Тодор Живков. Новата придобивка е истински дворец на културата за своето време, триетажна сграда ,разположена на 1569 кв.м площ в центъра на селото.

Библиотеката на читалището разполага с 23726 тома литература, обособени в отдели за възрастни, детски отдел, отдел „Изкуство”, книгохранилище, заемна, на площ от 408 кв.м. Също така разполага с 4 компютърни конфигурации, проектор, принтер – оборудване по програма „Глобални библиотеки”.

В читалището към момента развиват дейност – подготвителна група от 31 деца за народни танци- до 13 год., Детски танцов състав от 18 ученици на възраст 13- 15 години, Танцов състав „Жар” с 14 танцьори, Клуб хоро”Варвари” с 31 участници, Клуб по спортни танци с 10 деца.

Читалището е и организатор на чествания  от празничния календар.

Самодейците имат награди от Национални и международни фестивали – София, Велико Търново, Троян, Горна Оряховица,  Р.Македония, Турция, Албания.

Към читалището от 2013 год. е създаден Младежки  клуб „Хора за хора”, за участия в проекти за младежки дейности.

Под ръководството на г-жа Мая Арнаудова, която е и координатор по проектите, читалището има спечелени проекти по програма „Еразъм +” – Младежки дейности – младежки обмен със Северна Ирландия, партньори по редица младежки проекти в Сърбия, Латвия, Италия, Словения, Румъния,  и др. През  настоящата година продължава  партньорската ни дейност, както и участие с проектни предложения по редица програми.

На 09.06.2018 год.  по време на Ракитиновите празници, поставяме началото и на Първия фолклорен фестивал на Клубове за народни хора, народни танци и танцови състави „Златни нишки”. Фестивала  е с конкурсен характер.

Адрес: с.Трудовец, ул.” Цар Симеон I” № 10

Телефон за контакт: 07135 / 21 98