„Денят на Жабешкото блато“ се радва на голям интерес

На 22ри март oбщина Ботевград съвместно с Националният природонаучен музей – БАН отбелязаха за първи път Деня на жабешкото блато, който бе посветен на 50 годишнината от документирането на уникалната миграция на планинската жаба /Rana temporaria/ в ЗМ „Мухалница“, в близост до Ботевград.

В зала Арена Ботевград бяха организирани целодневни игри за деца, изложба на рисунки и снимки, които те са правили, аниматори, които да ги забавляват, музика и награди. Участие взеха над 350 деца от детските градини в община Ботевград, ученици от основните училища, както по – голям клас ученици от ППМГ „Акад. Проф. Д-р Асен Златаров“. За тях бяха подготвени забавни игри ориентирани към запознаването и отговорното отношение към опазването на природата и по – конкретно, на жабешкото блато. След игрите бяха проведени и викторини с награди, на които децата показаха какво са научили. За всички присъстващи деца бяха осигурени юбилейни картички за спомен и стикери от Световен фонд за дивата природа (WWF).

Официалното отбелязване на празника се проведе от 13:00 ч. в Исторически музей Ботевград. Специален гост на събитието бе доц. Владимир Бешков, почетен херпетолог от БАН, който е посветил години от живота си, за да установи миграцията на планинската жаба. Заедно с Емилия Вачева – докторант в Националния природонаучен музей при БАН, презентираха процеса на нейното дългогодишно документиране и характерни особености за вида. Други присъстващи гости бяха експерти от РИОСВ, ученици, граждани и кмета на община Ботевград, г-н Гавалюгов, който връчи благодарствена грамота на доц. Владимир Бешков.