Downhill” или “Спускане“ е дисциплина в планинското колоездене, практикувана на стръмен и техничен терен, изпълнен с естествени и изкуствени препятствия – скокове, виражи и други. Най-бързо спусналият се печели. През 2016г. в Ботевград беше изградено професионално трасе за спускане с дължина 2.2 км. Трасето е с уникални за България характеристики, изпълнено с с много предизвикателни елементи, които го правят едно от най-трудните трасета в страната. Поради близостта си до София събира много практикуващи.”

Подходящ за екстремно спускане / downhill

Дължина: 1.8 км

Фейсбук страница: линк