Територията на Община Ботевград влиза в съвременен биосферен парк

Цялата територия на Община Ботевград да бъде включена в нов съвременен биосферен парк по Програмата “Човекът и биосферата”. Това предвижда постигнато споразумение между Община Ботевград и още три съседни общини – Правец, Мездра и Роман, чиито територии също влизат в новата еко структура.

Програмата “Човекът и биосферата” е създадена от ЮНЕСКО в началото на 70-те години на XX век. Тя цели изграждането на научна основа, насочена към подобряване на взаимоотношенията между хората и обкръжаващата ги среда. Акцентът е разумното използване и опазването на природните ресурси. В България има 4 съвременни биосферни парка: „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Узунбуджак“ и „Сребърна“.

„Няма някакви специфични ограничения за дейности, извършвани на територията на биосферния парк. Няма да има ограничение за строителство или за законен дърводобив. Включването на дадена община към биосферен парк показва предимно отношението на жителите й към опазването на околната среда и развитието на туризма.“ – обясни кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с медии.

Тъй като създаването на биосферен парк трябва да отговаря на съвременните изисквания за биосферните резервати, е необходимо да се определят три зони на биосферния резерват – сърцевина, която е строго охраняема територия; буферна, която обикновено заобикаля централната зона и служи за провеждането на дейности, включващи природозащитно обучение, екотуризъм; преходна зона (зона за развитие), която може да включва различни селскостопански дейности.

„В тази връзка има предложение от една природозащитна организация няколко общински гори да придобият статут на „Гори във фаза на старост“. Основната част от тези масиви са в землищата на Боженица, Елов дол и Липница. В момента изготвяме документите за тази процедура. В тях вече е забранен всякакъв вид дърводобив, дори и санитарна сеч. В този обхват попада и резерват „Училищна гора“, която се намира в Боженица. Именно той ще бъде сърцевината на бъдещия биосферен парк“ – коментира още кметът.

Биосферният парк е марка и добра реклама за административните територии, които попадат в него. Той предоставя възможности за сътрудничество в мрежата на тези паркове, които са над 600 в света. Това може да даде на общината известно предимство при кандидатстване за финансиране по проекти на международно и национално ниво.

„Общинските съвети, на всяка една от участващите общини, трябва да дадат своето съгласие за включването към парка. Аз съм внесъл в ОбС докладна записка с предложение за присъединяване към новата екосистема. Предложението ще бъде разгледано от съветниците на предстоящата редовна сесия, която ще се състои другата седмица“ – обясни още Иван Гавалюгов.