Пещера Урвич – 4 „Нишата”

№ 4870, код 207123

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана

GPS координати във WGS 84: N 42°59’30.44″ E 23°49’12.84″

Дължина: 10 м;

Денивелация: + 2 м.

Местоположение: Област: София, Община: Ботевград,  

Местонахождение и достъп:  Отстои на около 4 км южно от село Боженица в непосредствена близост до крепостта „Боженишки Урвич“. До подножието на крепостта води асфалтиран път към общинската почивна база „Урвич“. Оттам по маркирана пътека за около 20 минути изкачване пеш се стига до крепостта.

Пещерата се разкрива под южните стени на крепостта. От порта се преминава покрай щерна и се върви по алеята за скалната църква. Преди да се достигне до нея има отклонение в дясно от пътеката. Преминава се покрай скалната килия и се тръгва в западна посока, като пътеката е в началото стръмна. При стръмнината има в дясно няколко скални стъпала с прекъсвания и се върви по склона до достигането им. Входът е на около 2 метра височина над основата на скалата в близост до входа има ниша с множество издълбани околовръст жлебове в скалата. 

Описание: Пещерата представлява, къса и ниска галерия с две разклонения. До входът се достига чрез изкатерване от два метра. Той е с размери: ширина 1.50 метра при височина 1 метър. До самият вход расте дърво, което е ориентир за намирането и. От входа в северозападна посока се развиват две паралелни галерии, които завършват с непреодолими стеснения. Подът е покрит с дебел пласт песъчливи наслаги и отделни камъни. Забелязват се интересни скални ребра с причудлива форма. Липсват вторични пещерни образувания. В дясно на нивото на входа се забелязват издълбани жлебове в скалата. В близост на няколко метра по на запад има естествена ниша около която има оформени скални пложадки с издълбани жлебове, както и такива издълбани в скалния венец над самата ниша. 

Първа карта: Картирана е през 1988 г. от Д. Вълков, П.Жеков Клуб „Бисер“ Ботевград  Нова карта: К. Стоичков, А. Макулев, К. Атанасов, М. Хаджитодоров и Т. Хаджитодорова. 30.03.2019г-07.04.2019г.

Ниво на трудност: средна.

Подходяща за посещения от: Нишата е подходяща за посещения, но до самата пещера се достига чрез изкатерване и за това не е удобна за посещение от туристи!

Забележителности в близост: крепост „Боженишки Урвич”

Първата карта на пещерата


Нова карта