Пещера „Изкуствена пещера“ 2

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана

GPS координати във WGS 42°59’38.77″ E 23°49’55.29

Дължина: 9 м; Денивелация: – 1 м.

Местоположение: Област: София, Община: Ботевград 

Местонахождение и достъп:

Отстои на около 5 км. югоизточно от село Боженица в непосредствена близост до къщите на махала „Урвич“ до която води черен път от почивната станция в подножието на масива на крепостта „Урвич“. Оформената изкуствена пещера се разкрива във венеца зад къщата, до която води пътя. Тя отстои на около 50 метра северозападно от изкуствената ниша с иманярската стълба. 

Описание:

Входът и е с ширина малко над метър и височина под два метра. Около него си личат жлебове в скалата вероятно служещи за конструкция за врата за затваряне. От входа в северозападна посока се развива низходяща, изцяло изсечена в скалата галерия. Тя е пресечена на две места с ниски прагове, има и оформени полици в стените. Навсякъде си личи, че скалата е издълбана с остър предмет. Вероятно изсечената пещера в скалата е служела за гробница. Открита при теренен обход от Я. Макулев и С. Брашнаров ПК „Хеликтит“ София.

Нова карта: К. Стоичков и Г. Петрова. ПК „Хеликтит” София. 22.04.2019г.

Ниво на трудност: средна/по-трудно достъпна!!!/

Подходяща за посещения от:

Неподходяща за посещение от туристи при липса на изградена инфраструктура за достъп!

Удобна за посещение от спелеолози и катерачи!

Забележителности в близост: крепост „Боженишки Урвич”