Весели празници!

Когато най-светлите празници почукат на вратата, да ги посрещнем с вяра, надежда и смирение, а тяхната отплата да бъде здраве, щастие и благоденствие. Нека се научим  лесно да прощаваме, повече да се обичаме, да бъдем по-добри, а светлината на християнството  да присъства във всеки дом. Да изпратим тази трудна година в очакване на новата с надежда да бъде  мирна и плодородна. Да бъде!!!