Община Ботевград събира информация за готовността на жителите да предоставят подслон на украински бежанци

Във връзка с разрастващата се хуманитарна криза, свързана с големия брой бежанци, бягащи от войната в Украйна, Община Ботевград проучва готовността на своите жители да приемат и подслонят бедстващи украински граждани.

Всеки, които има възможност и желание да предостави подслон на бежанци, може да информира общинските власти на телефон: 0723/ 69-105 и 0723/69-102 или на имейл: obshtina@botevgrad.bg. Данните, които са необходими са: три имена на заявителя, адрес и площ на жилището, брой обитатели, които могат да бъдат настанени в него, и времеви период, за който имотът се предоставя. Важно е да бъде посочена възможността за изхранване – цялостно, частично или без такова. Ако заявителят има предпочитания за лицата, които би приел – моля също да го упомене.

Община Ботевград, от своя страна, също ще предвиди общински терени, които да предостави на нуждаещи се.

Нека бъдем съпричастни към чуждата трагедия и да помогнем на изпадналите в беда!