ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР