Пещера „Очите“

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана

Дължина: 30 м

Местоположение: Област: София, Община: Ботевград

Местонахождение и достъп: Намира се на 200 метра западно от махала Преславица в с. Липница, в близост до пещера „Козарника“. Дължината  е около 30 метра. Пещерата има два входа на оголен скален венец. Името произлиза от това, че погледната отдалеч или отвътре прилича на човешки очи.

Описание: Източния вход има ширина 5,80 метра и височина 2 метра, формата му е капковидна. Западният вход има ширина 4.50 метра и височина 3 метра с овална форма. Представлява една широка и висока галерия на средата на която има скална колона. Пещерата е суха. Подът е от основна скала и на места се забелязват наноси и сенколюбиви растения. Единствените скални образувания в нея са дендрити. Мразовото изветряне се простира в цялата пещера.