Клен (речен кефал)

Клен (речен кефал) - (Leuciscus cephalus), е сладководна риба от семейство Шаранови и основен представител на едноименния род Речни кефали. Живее в бавни до среднобързи води - в долните и средни течения на реките, напоителни канали, язовири. Ареалът му е много широк и се среща във всички реки в България. Тялото е странично сплеснато, по-вретеновидно при…

Прочети повече

Бяла мряна

Бяла мряна - (Barbus barbus) е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Достига дължина до 85 см. (рядко 1метър) и тегло 5-6кг. Малките рибки растат бързо - на около 3 или 4 години вече могат да се размножават, като за това време достигат до около 30 сантиметра. Тялото е покрито с дребни люспи За разлика от кротушката,…

Прочети повече

Черна (балканска) мряна

Черна (балканска) мряна - (Barbus peloponnesius), наричана също Балканска мряна, е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Изцяло е изпръскано с черни точки и петна, а коремът е белезникаво-бял. На дължина черната мряна достига до 35 см, а на тегло до 5 кг. Черната мряна се събира на групи, които могат да бъдат съставени от различни по…

Прочети повече

Обикновена Кротушка

Обикновена Кротушка - (Gobio gobio) е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Достига дължина до 20см. и тегло до 100г. Тялото е умерено удължено, покрито с големи люспи. Устата е долна, полулунна , в ъглите с по 1 мустаче, което достига само до предния край на очите. Отстрани на тялото има в редица 6-12 кръгли, тъмни петна.

Прочети повече

Уклейка

Уклейката (Alburnus alburnus) е вид ситна речна риба от семейство Шаранови. Тялото ѝ е дълго, стреловидно и силно сплеснато отстрани. Главата е изострена, очите са големи, а устата е голяма и сочи нагоре. Люспите ѝ са сребристи и блестят ярко, докато перките са безцветни. Расте до около 25 cm. Среща се на пасажи в горните…

Прочети повече

Мемориален комплекс, с.Новачене

Изграден в м.”Косматица” на с. Новачене на мястото на най-голямото и кръвопролитно сражение водено в района по време на Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./ Комплексът се състои от скална морена с възпоменателен надпис, паметник на руски воиник с височина 2,50 м. и паметна плоча с изписани имена на руските офицери загинали в сражението при с.Новачене.…

Прочети повече

Манастир „Свето Преображение Господне“, с.Скравена

Манастирът е основан по време на Второто българско царство и е опожарен и унищожен в първите години на робството. През 1608 г. манастирът и част от сградите са възстановени, според едно предание от св. Пимент Зографски.  Манастирът е разрушен отново през 1864 г. Възстановен е през 1930 г. Манастирският комплекс се състои от еднокорабна и…

Прочети повече