Обикновена Кротушка

Обикновена Кротушка - (Gobio gobio) е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Достига дължина до 20см. и тегло до 100г. Тялото е умерено удължено, покрито с големи люспи. Устата е долна, полулунна , в ъглите с по 1 мустаче, което достига само до предния край на очите. Отстрани на тялото има в редица 6-12 кръгли, тъмни петна.

Прочети повече

Уклейка

Уклейката (Alburnus alburnus) е вид ситна речна риба от семейство Шаранови. Тялото ѝ е дълго, стреловидно и силно сплеснато отстрани. Главата е изострена, очите са големи, а устата е голяма и сочи нагоре. Люспите ѝ са сребристи и блестят ярко, докато перките са безцветни. Расте до около 25 cm. Среща се на пасажи в горните…

Прочети повече

Мемориален комплекс, с.Новачене

Изграден в м.”Косматица” на с. Новачене на мястото на най-голямото и кръвопролитно сражение водено в района по време на Руско-турската освободителна война /1877-1878 г./ Комплексът се състои от скална морена с възпоменателен надпис, паметник на руски воиник с височина 2,50 м. и паметна плоча с изписани имена на руските офицери загинали в сражението при с.Новачене.…

Прочети повече

Манастир „Свето Преображение Господне“, с.Скравена

Манастирът е основан по време на Второто българско царство и е опожарен и унищожен в първите години на робството. През 1608 г. манастирът и част от сградите са възстановени, според едно предание от св. Пимент Зографски.  Манастирът е разрушен отново през 1864 г. Възстановен е през 1930 г. Манастирският комплекс се състои от еднокорабна и…

Прочети повече

Манастир „Свети Николай“, с.Скравена

През периода ХІІ-ХІV в.  е разрушен по време на робството. Основите на храма са разкрити през 1938 г. В средата на 40-те години на ХХ в. започва въстановяването на манастира от монахиня Людмила, а днешната черква е издигната през 1959 г., върху старите основи. Манастирът е комплекс от еднокорабна, едноабсидна черква с триделен притвор и…

Прочети повече

Манастир – „Свети Георги“, с.Трудовец

Намерен фрагмент от мраморна колона дава известно основание на научните среди да смятат, че е построен на мястото на старохристиянски храм от V – VІ век. Запазено сред населението предание гласи, че е издигнат върху могила заобиколена с вода до която се е стигало с кайк (лодка). По план частично запазената сграда е еднокорабна базилика…

Прочети повече

Паметник на Христо Ботев, гр.Ботевград

Намира се в центъра на града на площад “Освобождение”. Фигурата е отлята от бронз и е изработена от скулптора проф. Иван Мандов. Архитектурното оформление на постамента е дело на арх. Павел Атанасов. Открит е на 09.10.1966г. по случай 100-годишнината на Ботевград. Скулптурната фигура изобразява Христо Ботев в цял ръст. В лявата си ръка държи книжен…

Прочети повече