Еленов рогач

Еленов Рогач (Lucanus Cervus)- Достигат до 7 см дължина. Като правило мъжките са доста по-големи от женските. Мъжките се отличават и с характерните…

Голям сечко

Големият сечко (Cerambyx cerdo)-  е едно от най-едрите насекоми, срещащи се в България. Тялото е тънко и издължено (дължина 2,4 до 5,3  cm). Антените…

Буков сечко

Буков сечко (Morimus Funereus)- е бръмбар от семейство Сечковци, срещащ се и в България. Тялото е тънко и издължено с размери 1,6 – 3,8 cm. Цветът на…

Пеперуди

По-интересни и редки видове пеперуди, които могат да се наблюдават са : Дневни: Траурна мантия (траурница) (Nymphalis antiopa) Голяма ирисова…