НЧ „Христо Ботев 1884“, гр.Ботевград

Началото е поставено през 1884г., когато група местни учители с възрожденски ентусиазъм основават читалище „Напредък”. Сред тях са Димитър Цоков, Никола Чолаков, Георги Петров. Разпространяват книги, вестници и списания, организират четения, беседи и сказки. През 1888г. читалището преустановява дейността си за кратко време. След 1904 г. в дейността на читалището се включва и завърналия се…

Прочети повече

НЧ „Събуждане 1895”, с.Врачеш

Народно читалище „Събуждане 1895” - с.Врачеш е основано на 3 Март 1895 г. по инициатива на учителя - свещеник Тодор Василев Крилатски, който е избран за председател на читалището. Името „Събуждане” читалището носи от основаването си до днес .    37  книги полагат  началото на библиотеката, а сбирките на читалищните дейци стават в дирекцията на…

Прочети повече

НЧ „Никола Василев Ракитин 1890”, с.Трудовец

Народно читалище „Никола Ракитин 1890” е основано през 1890 год. под името „Извор”. През 1971 год. е преименувано на Никола Василев Ракитин- поет , роден в с.Трудовец. През 1970 год. е построена новата сграда с изпълнител Главно управление на строителни войски – поделението в Ботевград. Строителството и обзавеждането е окончателно завършено през 1977 год. и…

Прочети повече

НЧ „19-ти февруарии 1906”, с.Скравена

Читалището в с. Скравена е основано на 19 февруари 1906 г по стар стил - деня на българското освобождение, чието име носи и до днес /нов стил 3-ти март/. Повече от един век то съхранява българските традиции и същевременно се стреми да отговаря на изискванията на съвремието, свързани с нови технологии за информационно обслужване на…

Прочети повече