Община Ботевград с приз от инициативата „Да изчистим България заедно“

„Да изчистим България заедно“ става част от най-голямата гражданска инициатива за почистване в света. bTV Media Group раздаде първите награди „Чиста игра“ за най-резултатните и лоялни партньори на кампанията. За първа година bTV Media Group раздаде награди на 36 лауреата в 5 категории в годишните награди „Чиста игра” за най-резултатните и лоялни партньори на кампанията…

Прочети повече

Еленов рогач

Еленов Рогач (Lucanus Cervus)- Достигат до 7 см дължина. Като правило мъжките са доста по-големи от женските. Мъжките се отличават и с характерните си горни челюсти (мандибули), приличащи на рога, откъдето идва и названието на вида. При женските челюстите са нормални – значително по-къси.

Прочети повече

Голям сечко

Големият сечко (Cerambyx cerdo)-  е едно от най-едрите насекоми, срещащи се в България. Тялото е тънко и издължено (дължина 2,4 до 5,3  cm). Антените са много дълги, като при мъжките са по-дълги от тялото (понякога два пъти дължината на тялото), а при женските имат дължината на елитрите. Тялото и краката са кафявочерни.

Прочети повече

Буков сечко

Буков сечко (Morimus Funereus)- е бръмбар от семейство Сечковци, срещащ се и в България. Тялото е тънко и издължено с размери 1,6 – 3,8 cm. Цветът на тялото е сивосин с четири черни петна на елитрите. Мъжкият е с по-дълги антени от самото тяло. Окраската му има защитна функция наподобявайки шарките на кората на бука,…

Прочети повече

Пеперуди

По-интересни и редки видове пеперуди, които могат да се наблюдават са : Дневни: Траурна мантия (траурница) (Nymphalis antiopa) Голяма ирисова пеперуда (Apatura iris) Голям полумесец (Papilio machaon) Червен аполон (Parnassius apollo) Нощни: Мъртвешката глава (Acherontia atropos) Голямо нощно пауново око Върбова вечерница (Smerinthus ocellatus) Олеандрова вечерница (Daphnis nerii)

Прочети повече

Планинска жаба

Планинска жаба (Rana temporaria) Жабите са от вида планинска жаба (Rana temporaria). При мъжките  екземпляри преобладава синия отенък. На една от снимките се виждат двойка хванати в амплексус, на нея ясно личи характерната брачна окраска - синя при мъжките, червеникаво-кафява при женските. Планинската жаба е един сравнително обикновен вид, който се среща в голяма част…

Прочети повече

Пепелянка

Пепелянка / Vipera ammodytes-Пепелянката достига дължина до 85 см, изключително рядко до 1м. Главата е триъгълна с неравномерно разположени люспи. На върха на главата има специфичен израстък- "рогче" , по което много лесно се разпознава. Активна е предимно през деня, но в низините при топло време може да се наблюдава и нощем. Храни се главно…

Прочети повече