Еленов рогач

Еленов Рогач (Lucanus Cervus)- Достигат до 7 см дължина. Като правило мъжките са доста по-големи от женските. Мъжките се отличават и с характерните си горни челюсти (мандибули), приличащи на рога, откъдето идва и названието на вида. При женските челюстите са нормални – значително по-къси.

Прочети повече

Голям сечко

Големият сечко (Cerambyx cerdo)-  е едно от най-едрите насекоми, срещащи се в България. Тялото е тънко и издължено (дължина 2,4 до 5,3  cm). Антените са много дълги, като при мъжките са по-дълги от тялото (понякога два пъти дължината на тялото), а при женските имат дължината на елитрите. Тялото и краката са кафявочерни.

Прочети повече

Буков сечко

Буков сечко (Morimus Funereus)- е бръмбар от семейство Сечковци, срещащ се и в България. Тялото е тънко и издължено с размери 1,6 – 3,8 cm. Цветът на тялото е сивосин с четири черни петна на елитрите. Мъжкият е с по-дълги антени от самото тяло. Окраската му има защитна функция наподобявайки шарките на кората на бука,…

Прочети повече

Пеперуди

По-интересни и редки видове пеперуди, които могат да се наблюдават са : Дневни: Траурна мантия (траурница) (Nymphalis antiopa) Голяма ирисова пеперуда (Apatura iris) Голям полумесец (Papilio machaon) Червен аполон (Parnassius apollo) Нощни: Мъртвешката глава (Acherontia atropos) Голямо нощно пауново око Върбова вечерница (Smerinthus ocellatus) Олеандрова вечерница (Daphnis nerii)

Прочети повече