Пещера „Изкуствена ниша“ 1

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана GPS координати във WGS 42°59'37.54" E 23°49'56.48" Дължина: 6 м; Денивелация: + 5 м. Местоположение: Област: София, Община: Ботевград Местонахождение и достъп: Отстои на около 5 км югоизточно от село Боженица в непосредствена близост до къщите на махала „Урвич“ до която води черен път от почивната станция в подножието на масива на крепостта…

Прочети повече

Пещера „Изкуствена пещера“ 2

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана GPS координати във WGS 42°59'38.77" E 23°49'55.29 Дължина: 9 м; Денивелация: - 1 м. Местоположение: Област: София, Община: Ботевград  Местонахождение и достъп: Отстои на около 5 км. югоизточно от село Боженица в непосредствена близост до къщите на махала „Урвич“ до която води черен път от почивната станция в подножието на масива на крепостта…

Прочети повече

Пещера „Нишата“

КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана GPS координати във WGS 42°59'39.25" E 23°49'55.02" Дължина: 5 м; Денивелация: + 1 м. Местоположение: Област: София, Община: Ботевград Местонахождение и достъп: Отстои на около 5 км. югоизточно от село Боженица в непосредствена близост до къщите на махала „Урвич“ до която води черен път от почивната станция в подножието на масива на крепостта…

Прочети повече

Пещера Урвич – 8 „Скалната килия”

№ 9209, код 207999 КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана GPS координати във WGS 84: N 42°59'31.61" E 23°49'13.81" Дължина: 3 м; Денивелация: +1 м. Местоположение: Област: София, Община: Ботевград,   Местонахождение и достъп: Отстои на около 4 км южно от село Боженица в непосредствена близост до крепостта „Боженишки Урвич“. До подножието на крепостта води асфалтиран път към общинската почивна база…

Прочети повече

Пещера Урвич – 7 „Скалната църква”

№ 4869, код 207122 КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана GPS координати във WGS 84: N 42°59'31.76" E 23°49'14.10 Дължина: 4 м; Денивелация: +1 м. Местоположение: Област: София, Община: Ботевград,   Местонахождение и достъп: Отстои на около 4 км южно от село Боженица в непосредствена близост до крепостта „Боженишки Урвич“. До подножието на крепостта води асфалтиран път към общинската почивна база…

Прочети повече

Пещера Урвич – 6

№ 9207, код 207999 КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана GPS координати във WGS 84: N 42°59'31.76" E 23°49'15.70" Дължина: 7 м; Денивелация: -1 м. Местоположение: Област: София, Община: Ботевград,   Местонахождение и достъп: Отстои на около 4 км южно от село Боженица в непосредствена близост до крепостта „Боженишки Урвич“. До подножието на крепостта води асфалтиран път към общинската почивна база…

Прочети повече

Пещера Урвич – 5

№ 3407, код 207057 КАТЕГОРИЯ: Некатегоризирана GPS координати във WGS 84: N 42°59'31.82" E 23°49'16.21" Дължина: 14 м; Денивелация: -2 м. Местоположение: Област: София, Община: Ботевград,   Местонахождение и достъп: Отстои на около 4 км южно от село Боженица в непосредствена близост до крепостта „Боженишки Урвич“. До подножието на крепостта води асфалтиран път към общинската почивна база…

Прочети повече