Река Бебреш

Ботевградската котловина се отводнява от р. Бебреш и нейните притоци, в продължение на 46 км. Река Бебреш извира на 1 км. северозападно от връх Звездец в Етрополска планина, Западна Стара планина, на 1 430 м.н.в. под името Клисура. До село Врачеш тече в дълбока залесена долина между планините Било на североизток и Мургаш на югозапад,…

Прочети повече

Язовир Бебреш, с.Врачеш

На територията на община Ботевград се намира язовир “Бебреш” -  в землището на с. Врачеш,  който се ползва основно за водоснабдяване на населението, но е обект и за риболов: костур, бяла риба, щука, дъгова пъстърва, клен, шаран, сом, уклей, каракуда.

Прочети повече