Щука

Щука  - (Esox lucius) е едра хищна риба, широко разпространена в нашите води. Достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг. Женските са обикновено доста по-едри от мъжките на една и съща възраст. Щуката е обичаен хищник. Не са редки и случаите на канибализъм, когато по-едрите екземпляри се хранят с по-дребните. В…

Прочети повече

Скобар

Скобар - (Chondrostoma nasus) или бойник е риба от семейство Шаранови, която на дължина достига 50 cm, а на тегло 1 – 1,5 кг. Той е типично речна стадна риба, която обича и непрестанно търси течението. Стремително издълженото му и леко странично сплескано тяло загатва за големите му способности на плувец. Скобарът е на трето място…

Прочети повече

Европейски сом

Европейски сом - (Silurus glanis), още Европейски сом, е сладководна риба, чието тяло е без люспи. Най-големият улавян е в Италия тежи 134 кг и е дълъг над 50 м.   Зъбите на сома са остри и завити навътре. Отгоре тялото му е тъмно, а страните и коремът са на петна. На горната челюст има една двойка,…

Прочети повече

Дъгова пъстърва

Дъгова пъстърва - Дъговата пъстърва (Oncorhynchus mykiss) е най-масово отглеждания вид сред студенолюбивите риби. Отличава се с малко кости и вкусно месо, поради което е високо ценена и търсена като деликатесен продукт. На дължина достига до 25-30 см и тегло до 1.5кг. Предпочита чисти, хладни течащи води, но издържа температура до 30 градуса и ниско…

Прочети повече

Клен (речен кефал)

Клен (речен кефал) - (Leuciscus cephalus), е сладководна риба от семейство Шаранови и основен представител на едноименния род Речни кефали. Живее в бавни до среднобързи води - в долните и средни течения на реките, напоителни канали, язовири. Ареалът му е много широк и се среща във всички реки в България. Тялото е странично сплеснато, по-вретеновидно при…

Прочети повече

Бяла мряна

Бяла мряна - (Barbus barbus) е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Достига дължина до 85 см. (рядко 1метър) и тегло 5-6кг. Малките рибки растат бързо - на около 3 или 4 години вече могат да се размножават, като за това време достигат до около 30 сантиметра. Тялото е покрито с дребни люспи За разлика от кротушката,…

Прочети повече

Черна (балканска) мряна

Черна (балканска) мряна - (Barbus peloponnesius), наричана също Балканска мряна, е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Изцяло е изпръскано с черни точки и петна, а коремът е белезникаво-бял. На дължина черната мряна достига до 35 см, а на тегло до 5 кг. Черната мряна се събира на групи, които могат да бъдат съставени от различни по…

Прочети повече