Bike Monopoly

Спортен клуб BIKE MONOPOLY е сдружение с нестопанска цел развиващо дейност на територията на гр. Ботевград. Председател на сдружението е Росен Руменов Дончев. Сдружението има за цел да развива и популяризира физическото възпитание и спорта в областта на планинско колоездене, като създава подходящи условия за приобщаване към системни занимания в природна среда и утвърждава любов…

Прочети повече