Исторически музей

Историческият музей в Ботевград открива врати с първата си експозиция през 1937 г. по инициатива на директора на Ботевградската гимназия Асен Стефанов. Днес музеят се намира в центъра на Ботевград, на пл. „Саранск“, в реконструираната сграда на бившата съдебна палата.

Историческа справка:
Музейното дело в Ботевградска община има дълбоки корени и богата традиция. Първите прояви на интерес към историческото минало свързваме с дейността на свещеник Георги Попдимитров от с. Скравена. Миналото и старините в Ботевградско проучва и дългогодишният учител Георги Попиванов от с. Трудовец.

Необходимост от изграждане на музейна сбирка в Ботевград, тогава Орхание, за пръв път е отразена във вестник „Орханийски новини“, бр. 1, 10.01.1927 г., когато сред предстоящите задачи на културно-обществения елит на града е отбелязано създаването на археологически музей към читалището. Първата музейна сбирка се открива през 1937 г. благодарение на директора на гимназията Асен Стефанов.

През 1950 г., обогатена и разширена, тя е преместена в Читалище „Христо Ботев“, Ботевград, където пръв нещатен уредник дълги години е местният краевед Ташко Нинов. Две години по-късно сбирката е обявена за държавен музей, като за нуждите му е предоставена сградата на бившия хотел-кафене „Бристол“.

На 24 май 1959 г., в приспособена за целта сграда, тържествено е открит общ народен музей. През 1970 г. е открита втората експозиция на музея. Поради реконструкция на града тази сграда е съборена през 1977 г., а музеят е преместен само на фондосъхранение, без експозиция, на бул. „България“ 8.

През 1985 г. е уредена първата изложба от художествения фонд на музея, която поставя началото на художествената галерия към музея. По решение на Общинския съвет, през 1988 г. е предоставена сграда в центъра на града срещу часовниковата кула за изграждане на нова музейна експозиция и галерия. В този си вид музейната експозиция заедно с художествената галерия съществува до 2010 г.

На 01.07.2010 г. започва реконструиране на съдебната палата в Ботевград, дело на архитект Пенчо Койчев, строена в тридесетте години на ХХ век. След надграждането на още един етаж, на 3 май 2011 г. сградата е открита.

Дейност:
Историческият музей в Ботевград има развита експозиционна дейност. Зала „Орханиец“ е оборудвана с необходимата техника за представяне на презентации. Предлага възможности за експониране на гостуващи художествени, приложни и документални изложби, провеждане на беседи, срещи-разговори, открити уроци, лекции, чествания. В рамките на инициативата „Салон на изкуствата“ се представят постижения в областта на литературата (Литературен клуб „Стамен Панчев“), художественото и приложното изкуство. Като културно-научна институция, музеят развива научно-изследователска, събирателска, образователно-възпитателска и популяризаторска дейност. Включва се в реализирането на мероприятия от културния календар на Община Ботевград.

Отдели:
Фондовете на музея са комплектовани с над 15 000 оригинални фондови единици, в това число: вещи, документи, фотографии, старопечатна литература, въоръжение и снаряжение, нумизматични и хералдически, културни ценности и художествени произведения, разпределени в три отдела и един филиал:

Отдел „Археология“
Отдел „История на Българските земи XV – XX в.“
Отдел „История и изкуство ХХ в.“
Филиал – Килийно училище в село Боженица, общ. Ботевград

Адрес: обл. Софийска, 2140, гр. Ботевград, пл.Саранск №1

Телефон за контакт: 0723 66 828; 0878 908 475

Уеб сайт: http://museumbot.bg/

Фейсбук страница: линк