Крепостта „Боженишки Урвич” се намира на северните склонове на Лакавишкия рид на 3 км от с. Боженица и на 20 км от гр. Ботевград на 750 м надморска височина. До подножието на крепостта води асфалтиран път. Той ще ви изведе до Общинска почивна база „Боженишки Урвич”. Оттам по маркирана пътека за около 20 минути изкачване пеш се стига до крепостта. Тайните на тази стара крепост започват да оживяват през 1918 г., когато след буря в корените на паднало вековно дърво се открива средновековен скален надпис.
Пръв разчита и тълкува Боженишкия надпис, акад. Петър Мутафчиев. Той отбелязва, че „резачът“ на надписа „не се е погрижил да размери предварително плоскостта, върху която е работил. Той почнал с едри букви, но виждайки, че мястото, с което разполага, не ще му бъде достатъчно, намалявал величината на буквите и увеличавал, където това е възможно, дължината на редовете …“ той разчита надписа така: „Аз Драгомир писах. Аз, севаст Огнян, бях при цар Шишман кефалия и много зло патих. В това време турците воюваха. Аз поддържах вярата на Шишмана царя.”
Учените са единодушни: „Със своята изключителност, както с историческото, така и с лингвистичното си значение, Боженишкият надпис на севаст Огнян обогатява „каменния архив“ на средновековна България.“

 Според археологическите проучвания, проведени през 1972 г.,  мястото е било заселено още през праисторическата епоха, но първите крепостни съоръжения датират от V-VІ в. като звено от ранновизантийската отбранителна система. Разцветът на крепостта „Боженишки Урвич” достига през ХІІІ-ХІV в., когато е построена и най-външната крепостна стена, преграждаща от север единственото достъпно място откъм с. Боженица.
В края на ХІVв. тя е седалище на болярина Огнен (Огнян) – кефалия при цар Иван Шишман. Впечатляваща е дълбоката 10 м щерна за вода, както и параклиса, издълбан в скала във вътрешността на крепостта. Край портата, на дълбочина 0,2-1,5 м, е открито съкровище от сребърни монети от времето на Иван Шишман. Намерените до крепостните стени стотици върхове на стрели и копия, камeнни бойни топки и скелети на бойци потвърждават преданието за боя на севаст Огнян с турците (1395 г.).

Статут: От 1966г. Античната, средновековна крепост е с национално значение.

Адрес: с. Боженица