През 1982 г. е открит единствения в страната паметник костница на Ботеви четници. В него се съхраняват главите на 10 четници загинали при с. Люти брод. Донесените в селото през 1876 г. отрязани глави на бунтовници са спасени и погребани в двора на църквата от местното население. По-късно са преместени в паметника костница. Костницата е един от 100 национални обекта под №82.

Адрес: център на с. Скравена, общ. Ботевград, на 5 километра северно от града, посока Мездра.

Печат: ключът за костницата и печатът се намират в читалището.

Телефон:  +359 7137 20 44