„Денят на Жабешкото блато“ се радва на голям интерес

На 22ри март oбщина Ботевград съвместно с Националният природонаучен музей - БАН отбелязаха за първи път Деня на жабешкото блато, който бе посветен на 50 годишнината от документирането на уникалната миграция на планинската жаба /Rana temporaria/ в ЗМ „Мухалница“, в близост до Ботевград. В зала Арена Ботевград бяха организирани целодневни игри за деца, изложба на рисунки…

Прочети повече

Приключи проучването на туристическия потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград

В продължение на шест месеца екип от експерти в туризма и хабилитирани преподаватели изготвиха Ситуационен анализ на туристическата среда в Община Ботевград, проведоха анкетни проучвания и анализ на резултатите, 12 срещи със сформираните работни групи с активно участие на представители от местната общност, 12 срещи с фокус групи, в 2 срещи бяха обсъдени възможностите за…

Прочети повече