Река Бебреш

Ботевградската котловина се отводнява от р. Бебреш и нейните притоци, в продължение на 46 км. Река Бебреш извира на 1 км. северозападно от връх Звездец в Етрополска планина, Западна Стара планина, на 1 430 м.н.в. под името Клисура. До село Врачеш тече в дълбока залесена долина между планините Било на североизток и Мургаш на югозапад, след което навлиза в Ботевградската котловина. Преминава под с. Боженица през живописен каньон, подходящ като обект за скално катерене и спортен риболов, след което се влива малко по-надолу в р. Малки Искър извън община Ботевград. Често улавяни риби са – уклейка, обикновена кротушка, бяла и черна (балканска) мряна, клен (речен кефал). По-трудни за улавяне и рядко срещани са дъгова пъстърва, европейски сом, скобар,  костур и щука.