Уклейка

Уклейката (Alburnus alburnus) е вид ситна речна риба от семейство Шаранови. Тялото ѝ е дълго, стреловидно и силно сплеснато отстрани. Главата е изострена, очите са големи, а устата е голяма и сочи нагоре. Люспите ѝ са сребристи и блестят ярко, докато перките са безцветни. Расте до около 25 cm. Среща се на пасажи в горните водни слоеве и предпочита чисти прозрачни води. Храни се с малки насекоми и мекотели, червеи и други. Уклейката е важна храна за по-големите хищници в един биотоп. Среща се в България и в цяла Европа, но популациите ѝ намаляват поради слабата ѝ поносимост към замърсяване. Нейните люспи са от значение, тъй като се използват в приготвянето на сребрист пигмент „Essense Orientale“ и изкуствени перли. В село Боженица може да се лови на бял червей през късното лято. Не е плашлива и кълве постоянно.