Читалището в с. Скравена е основано на 19 февруари 1906 г по стар стил – деня на българското освобождение, чието име носи и до днес /нов стил 3-ти март/. Повече от един век то съхранява българските традиции и същевременно се стреми да отговаря на изискванията на съвремието, свързани с нови технологии за информационно обслужване на населението.

Читалището организира традиционни празници и чествания, свързани с местния и националния календар. Читалищната библиотека разполага с богат фонд, функционални помещения и техника по програма „Глобални библиотеки”, като всичко това дава възможност за интересни инициативи.

Сградата, в която се намира читалището, е открита през 1982 г.

Адрес: с.Скравена