За желаещите да се включат в 73-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“

Всяка година походът се провежда от 27 май до 2 юни, в една походна колона по 120-километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан по предварително изготвена програма. В маршрута са включени обекти от „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ и „Опознай родния край“.

Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“, 2019 г. е Областна администрация Враца. През 2019 г. походът се провежда под патронажа на г-жа Цвета Караянчева Председател на 44-то Народно събрание на Р. България, по случай 143 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.

В похода могат да участват: групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи. По маршрута могат да се включат индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация.

 1. Чрез средствата, предоставени от Министерския съвет, Областна администрация – Враца осигурява:
 • почистване и обезпаразитяване на маршрута и биваците;
 • полеви мивки, мобилни тоалетни кабини и душ контейнери;
 • екипи на ЦСМП – Враца, ОД на МВР – Враца и РД ПБЗН – Враца;
 • придвижването на всички автомобили до биваците се извършва в организирана автоколона при спазване на Закона за движение по пътищата.
 • културно-художествена програма;
 • транспорт за бивачните съоръжения на ученическите групи;
 • автобусен транспорт за ученически групи по маршрут: от гр. Враца до гр. Козлодуй на 27.05.19 и от връх Околчица до гр. Враца на 02.06.19.
 • храна и питейна вода за учениците и техните ръководители участници в похода (три пъти дневно), съгласно утвърдено меню отговарящо на изискванията на националното законодателство за здравословно хранене. Областна администрация – Враца не носи отговорност за закупени и употребявани храни и напитки от ученици, извън осигуреното меню.

По време на похода областна администрация – Враца не осигурява:

 • разходите за храна и транспорт на бивачни съоръжения, автобусен транспорт на групи и/или индивидуални туристи от туристически дружества, предприятия, фирми, участващи в похода.
 1. Срок за подаване на заявка за участие и необходими документи:
 • до 30.04.2019 г. всички желаещи да участват в похода задължително изпращат заявка, подписана с електронен подпис или сканирана с подпис и печат, на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg, или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ №1, Областна администрация – Враца.

Заявка за участие на ученическа група и заявка за участие на туристическа група/индивидуални пълнолетни лица може да изтеглите от следния линк: https://vratsa.bg/bg/pages/nacionalen-turisticheski-pohod-po-patya-na-botevata-cheta.html

 1. Изисквания към участниците:
 • участниците в похода трябва да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви за пешеходен туризъм;
 • по време на похода не се допуска употребата на наркотични и упойващи вещества, застрашаващи здравето на участниците;
 • по време на преходите, в почивките, биваците и населените места се спазва дисциплината и определения от ръководството на похода ред;
 • персонална отговорност за здравето и живота на учениците в похода, носят ръководителите на групи.
 • по време на преходите и в района на биваците ръководителите на групите носят отговорност за опазване чистотата на околната среда и организират почистването на терените от отпадъци, преди напускането на бивака.
 • ученически групи, ползващи товарен превоз, осигурен от Областна администрация – Враца, маркират багажа си по подходящ начин.

За контакти с Областна администрация – Враца: obl-vr@vratsa.government.bg или                               на телефон: 0882 29 33 75