Среща С ДЕЦА В ГОРАТА под наслов „Нашите гори са в нашите ръце“

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

Дата: 10.09.2020; час 15:00 часа

Място: с. Боженица, Урвишка поляна

  • 15:00

Прожекции на клипове за горите

  • 15:40

Разходка в гората с беседа и разкази за гората от природолюбители и представители на Държавно горско стопанство – Ботевград, практически задачки и любопитни факти с водещ Момчил Узунов

  • 16:30

Забавни занимания и художествено изразяване на посланието от  всяко дете към хората и гората на територията на Ботевград с водещ Надежда Димитрова, експерт РЕКИЦ Читалища – Ботевград

Поканени са малки и пораснали деца на всякакви възрасти.

Моля, ако решите да се включите, да потвърдите предварително участие на e-mail: fondacia.savremennost@gmail.com или на тел.: 0897910195


Събитието е част от проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран от Оперативна програма “Добро управление“