„Дотам и обратно”: Китното ботевградско селце Липница