Община Ботевград бе обект  на изследване за докторантура. Предмет на изследване са проучването, анализът и оценката на туристическия потенциал (туристически ресурси / атракции, човешки ресурси, материална база, административен капацитет).

Защитаваната изследователска теза е, че постигането на устойчиво развитие на туристическа дестинация на местно ниво е възможно само при системно използване и прилагане на критериите и показателите за анализ и оценка на туристическия потенциал, ясно дефиниране и следване на стратегическите цели и приоритети за устойчивото развитие за развитие на туристическа дестинация Ботевград.

Десислава Алексова, член на Българска туристическа камара, успешно защити дисертацията си на тема „Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за устойчиво развитие на дестинацията“.

Целта на докторската й теза е анализ и оценка на ресурсния потенциал за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград.