Щука

Щука  - (Esox lucius) е едра хищна риба, широко разпространена в нашите води. Достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг. Женските са…

Скобар

Скобар - (Chondrostoma nasus) или бойник е риба от семейство Шаранови, която на дължина достига 50 cm, а на тегло 1 – 1,5 кг. Той е типично речна стадна…

Европейски сом

Европейски сом - (Silurus glanis), още Европейски сом, е сладководна риба, чието тяло е без люспи. Най-големият улавян е в Италия тежи 134 кг и е…

Дъгова пъстърва

Дъгова пъстърва - Дъговата пъстърва (Oncorhynchus mykiss) е най-масово отглеждания вид сред студенолюбивите риби. Отличава се с малко кости и…

Клен (речен кефал)

Клен (речен кефал) - (Leuciscus cephalus), е сладководна риба от семейство Шаранови и основен представител на едноименния род Речни кефали. Живее…

Бяла мряна

Бяла мряна - (Barbus barbus) е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Достига дължина до 85 см. (рядко 1метър) и тегло 5-6кг. Малките рибки растат…

Черна (балканска) мряна

Черна (балканска) мряна - (Barbus peloponnesius), наричана също Балканска мряна, е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Изцяло е изпръскано с черни…