Обикновена Кротушка

Обикновена Кротушка – (Gobio gobio) е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Достига дължина до 20см. и тегло до 100г. Тялото е умерено удължено, покрито с големи люспи. Устата е долна, полулунна , в ъглите с по 1 мустаче, което достига само до предния край на очите. Отстрани на тялото има в редица 6-12 кръгли, тъмни петна.