Построена през 1866 г. от местния майстор – строител – уста Вуно Марков. Камбанарията е дело на Атанас Димитров, а часовниковият механизъм на Генчо Кантарджията. Тя е най-високата възрожденска часовникова кула в България /30 м./. Обявена за паметник на културата с национално значение от 2007г. и е включена в 100-те национални туристически обекти под № 81. И днес вековната кула извисява величествена снага в центъра на града, а звънът на камбаната й напомня на подрастващото поколение за героичната история ва Ботевград.

Адрес: гр. Ботевград, пл.Освобождение