Еленов рогач

Еленов Рогач (Lucanus Cervus)- Достигат до…

Голям сечко

Големият сечко (Cerambyx cerdo)-  е едно от…

Буков сечко

Буков сечко (Morimus Funereus)- е бръмбар от…

Пеперуди

По-интересни и редки видове пеперуди,…