Най-старата сграда на килийно училище в Ботевградска община се намира в с. Боженица. То е  на 20 км северно от град Ботевград. Преписки върху църковни книги и спомени на възрастни хора от селото споменават, че там е имало учители много преди построяването на килийното училище. Поради чести прекъсвания на учебната дейност през годините, за начало на образованието се приема 1806. Тогава е построена сградата  и назначен Стоян Кнезовски за учител. По-късно той е ръкоположен за свещенник. През 1834г. върху стари основи на разрушен храм е построена църквата „Света Петка”.  В непосредствена близост е съградена сграда-1835г., за Килийно училище. Голяма част от учителите са от Боженица и околните села. Заплатите на даскалите не били високи, затова получавали от учениците и определено количество храна. Тук се обучавали от 80 до 100 деца, като част от тях са идвали от околните села. Първоначално просвещението е почивало само върху религиозни предмети-Часослов, Псалтир и Святчето, а по-късно е включен Буквар с писане и математика. Не е имало разграничени класове и отделения. Учителят е показвал на всеки ученик поотделно урока, а  събота е бил ден за преговор. Не е имало междучасие. През зимата –пладне, а лятото-обяд, който е траел 1-2 часа. Занятията продължавали 2-3 часа. Дисциплината била сурова, потдържала се е освен от учителя и от дежурни ученици. Наказанията са били: стоене прав, на колене, биене с пръчка по ръка, по краката, опъване на косата. Под бюрото е имало отредено място за най-провинилия се ученик. Почистването се извършвало от учениците.

  Сградата на училището изгоряла през 1855г. и на нейно място е съградена нова през 1880г., съществуващо до днес, която функционирала успешно  до 1943г.

  През 2006 г. със средства на жителите на селото и Община Ботевград, училището е реставрирано и подредено като музейна сбирка, филиал на Исторически музей Ботевград. 

Адрес: с.Боженица