Щука

Щука  – (Esox lucius) е едра хищна риба, широко разпространена в нашите води. Достига над 150 см дължина на тялото и тегло до 20 кг. Женските са обикновено доста по-едри от мъжките на една и съща възраст. Щуката е обичаен хищник. Не са редки и случаите на канибализъм, когато по-едрите екземпляри се хранят с по-дребните. В нейната дажба попадат също така жаби, мишки и малките на водоплаващите птици. За разлика от другите хищници, щуката се държи на определени места във водоема и напада жертвите си от засада, като след нападението се завръща на своето място. Преследването на жертвата не е работа за щуката. Характерен е също така и начина, по който тя улавя рибата, с която се храни — обикновено първоначалното захващане е напреки на тялото, след което тя я поема с главата напред. Това е следствие на определения строеж на челюстите и зъбите на щуката, които не са предназначени за дъвчене — щуката гълта жертвите си цели.