Европейски сом

Европейски сом (Silurus glanis), още Европейски сом, е сладководна риба, чието тяло е без люспи. Най-големият улавян е в Италия тежи 134 кг и е дълъг над 50 м.   Зъбите на сома са остри и завити навътре. Отгоре тялото му е тъмно, а страните и коремът са на петна. На горната челюст има една двойка, а на долната – две двойки по-къси мустачки. Тези мустачки са осезателните му органи. Мъжкият сом прави на дъното гнездо и пази хайвера, снесен от женската. Сомът е хищна риба и се храни с рибки, жаби, раци, насекоми, мекотели и дори по-дребни представители на собствения си вид. По-едрите могат да включат в менюто си дребни бозайници и водоплаващи птици. Осезанието му е добре развито. Сомът е активен лятно време при по-висока температура на водата. През зимата ляга на дъното и изпада в летаргия. Пробужда се от зимен сън към средата на април и ловува до ноември, като активността му е най-голяма на дълбоко заради по-топлата вода. В средата на лятото може да напада плячката си и по повърхността на водоемите. В село Боженица най-големият улавян сом е 4,5 кг и дълъг над 1 м. Активен е през нощта .