Черна (балканска) мряна

Черна (балканска) мряна (Barbus peloponnesius), наричана също Балканска мряна, е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Изцяло е изпръскано с черни точки и петна, а коремът е белезникаво-бял. На дължина черната мряна достига до 35 см, а на тегло до 5 кг. Черната мряна се събира на групи, които могат да бъдат съставени от различни по големина екземпляри. Обитава дъното на реките и обикновено предпочита да се държи в основното течение, в бързеите и в немного дълбоките вирове. Благодарение на мощното си мускулесто тяло, черната мряна успява да се задържи и на най-силното течение. Обича да се крие по дупки, около подводни прегради и паднали дървета, подмоли и ниши под стръмните брегове. Като дънна риба, черната мряна обикаля дъното на реката в търсене на храна, но много често изчаква на подходящи позиции течението да й донесе нещо. Мряната се храни с различни видове дънни организми, които открива около камъните, подводните образувания, в подмолите, в коренищата на потопени дървета и на местата, където течението натрупва това, което носи. Това са ларви и личники на насекоми, всякакви ракообразни, безгръбначни, а също и с такава храна, която попада във водата от брега – червеи, гъсеници и насекоми. На местата, където се захранва често, черната мряна свиква с растителната храна и налита на жито, кус-кус, хляб, тесто и др. В района на с. Боженица може да се лови черна и бяла мряна за спортен риболов. Има едри екземпляри.