Скобар

Скобар – (Chondrostoma nasus) или бойник е риба от семейство Шаранови, която на дължина достига 50 cm, а на тегло 1 – 1,5 кг. Той е типично речна стадна риба, която обича и непрестанно търси течението. Стремително издълженото му и леко странично сплескано тяло загатва за големите му способности на плувец. Скобарът е на трето място по скорост на плуване сред нашите риби. Преди него са само балканската и дъговата пъстърва. Скобарът е покрит със сравнително едри сребристи люспи. Характерна за устата на скобара е острата като длето долна устна, с която рибата стърже водорасли от скалите и камъните. Поради странното разположение на устата си скобарът е принуден да се завърта настрани или направо нагоре с корема, за да приема храна. Любимите им места често съвпадат с тези на черната мряна, поради което двете риби понякога се ловят заедно. Тяхното място в реката най-често е долният край на бързея, веднага след който има увеличаване на дълбочината. На такива места по дъното най-често има редица от едри камъни, а зад тях – по-дълбочка трапчинка. Това е идеалното място за скобара. Храни се с остъргване на водорасли, скалисто дъно, хайвер на други риби, хляб.