Язовир Бебреш, с.Врачеш

На територията на община Ботевград се намира язовир “Бебреш” –  в землището на с. Врачеш,  който се ползва основно за водоснабдяване на населението, но е обект и за риболов: костур, бяла риба, щука, дъгова пъстърва, клен, шаран, сом, уклей, каракуда.