Манастир – „Свети Георги“, с.Трудовец

Намерен фрагмент от мраморна колона дава известно основание на научните среди да смятат, че е построен на мястото на старохристиянски храм от V – VІ век. Запазено сред населението предание гласи, че е издигнат върху могила заобиколена с вода до която се е стигало с кайк (лодка).

По план частично запазената сграда е еднокорабна базилика без притвор. Градежът е от ломени камъни с бял хоросан, сводът и полукуполът на абсидата е с дялани продълговати травертинови блокове, а покривът – от дебели каменни плочи преодолели столетията и днес още ги има. Тесните прозорчета напомнят за период на владичество, страх и подчинение. Сега вече не личат слeди от стопански сгради. В момента тече инициатива по събиране на средства за възстановяване на манастира.

Адрес: Манастир “Св. Георги “ е разположен на 1 км. северозападно от с. Трудовец в мочурливи ливади