Манастир „Свети Четиридесет мъченици“, с.Врачеш

Манастирът е основан през ХІІІ век по време на ІІ-ро Българско царство. През ХV в. е опожарен и отново въстановен. През ХVІІ в. е книжовен център с килийно училище. Запазена приписка от ХVІІ в. свидетелства за активна книжовна дейност през периода на робството, след което през ХVІІІ в. е напълно унищожен. Манстирът е разкопан и възстановен от местни жители в края на ХІХ в.(1891 г.) От 1937 г. е действуващ девически манастир.
Представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Манастирската черква е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна, с вътрешен и открит притвор, над който се издига камбанария, като старата малка черква е вградена в новата. Манастирът е обявен за паметник на културата.
Той е посещаван целогодишно, при съблюдаване на манастирските изисквания.
[/nextpage]
Адрес: Намира се на 7 км. западно от гр.Ботевград и 4 км. западно от с.Врачеш