Пепелянка

Пепелянка / Vipera ammodytes-Пепелянката достига дължина до 85 см, изключително рядко до 1м. Главата е триъгълна с неравномерно разположени люспи. На върха на главата има специфичен израстък- „рогче“ , по което много лесно се разпознава. Активна е предимно през деня, но в низините при топло време може да се наблюдава и нощем. Храни се главно с дребни бозайници, птици, гущери. Понякога яде и други змии (включително други пепелянки). Прекарва между 2 и 6 месеца в зимен сън. Не е особено агресивна. Изключително рядко хапе без дразнене (освен когато е настъпена) . Когато е изненадана може да реагира по различни начини – да остане неподвижна, да изсъска и да избяга, незабавно да опита да хапе .