Пещера „Козарника“, с.Липница

Обща дължина: 89
Денивелация: 11
Дълбочина минус: 0
Изкачване плюс: 11

Тръгвайки от махала Преславица по пътя за махала Ръждавец на около 600 м. завиваме от пътя в южна посока. Слизаме по скалния венец и откриваме входа на пещерата. Той има ширина 4,5 м. и височина 2,5 м. Представлява една криволичеща галерия с едно разклонение и 14 метров комин. Общата й дължина е 90 м. Пещерата представлява палеолитна стоянка на пещерен човек. В нея са открити кости от пещерна мечка, див кон и други. Открити са още мокрици, паяци (Porrhomma convexum), колемболи (Psendosinella kvartimionni), твърдокрили – от Staphinidal – Quedius mesomelimus (гуанони) двукрили и пеперуди.

Името й е дадено от местното население. В нея жителите на махала Преславица са затваряли и криели козите и овцете си от бирниците. Картирана е през 1966 г. от  Цв. Николов, Г. Димитров, В. Туевски, Г. Райновски и В. Бояджиев.

Адрес: с.Липница