Пещера „Водната пещ“, с.Липница

Обща дължина: 1 016
Денивелация: 42
Дълбочина минус: 0
Изкачване плюс: 42

На 50 метра в северна посока от входовете на пещерите Безименна – 55 и Безименна – 56, в подножието на скален венец се намира входът на пещерата. Той има ширина 2,5 м. и височина 7 м. Представлява възходяща криволичеща галерия с постоянно течаща вода. Има сухо разклонение, което също е възходящо и в него има 3 прага. В пещерата има сталагмити, сталактити, сталактони, дендрити, пещерни бисери, пещерно мляко в бял и кафяв цвят.

Адрес: с.Липница